1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0038
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 05 Σεπτεμβρίου 1870 [24 [Αυγούστου]|5 Σεπτεμβρίου]
 8. Τυπογραφείον "H Κέρκυρα"
 9. Κέρκυρα
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες, 2 στήλες ; 27 εκατοστά
  • Πρωτότυπο