1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 18..
  4. 19..? [Πιθανός αιώνας]
  5. Ζάκυνθος (Νησί)
  6. Ιταλικά