1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ01.0018
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. Messala, C. (18..-19..?)
 8. Tipografia all' insegna della lupa
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Σιένα [Siena]: Tipografia all' insegna della lupa, 1838
 13. 24 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική βιβλιογραφία (Λήμμα 2442)
 15. Με υπογραφή "Un Zacintio" στην αφιέρωση και στο τέλος της εισαγωγής τα αρχικά "C. M" , τα οποία στο βιβλιογαρφικό λήμμα αναλύονται ως Constantin, Messala