1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0058
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 24 Νοεμβρίου 1877
 8. Τυπογραφείο "Λαός"
 9. Ζάκυνθος (Πόλη)
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Περιέχει εικονογράφηση
 13. 4 σελίδες, 1 στήλη ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο