1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0059
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Αρχαία Ελληνική
 7. 24 Ιουλίου 1868
 8. Στρατηγός, Χ. (18..?-18..?)
 9. Κέρκυρα (Νησί)
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες, 1 στήλη ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο