1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0066
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 12 Ιουλίου 1883 | 17 Αυγούστου 1883
 8. Ρουβάς, Γεώργιος (18..-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Αθηνά"
 10. Κέρκυρα
 11. Μονόφυλλο
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. 2 σελίδες, 4 στήλες ; 34 εκατοστά
  • Πρωτότυπο