1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1844
  4. Ελληνική | Αγγλική | Ιταλική
  5. Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- Αγγλοκρατία, 1815-1864 | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων -- Νομικό καθεστώς, νόμοι κλπ.
  6. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  7. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
  8. Atti emanati dal settimo parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie sotto la costituzione del 1817, durante la sua quatra sessione tenuta nell' anno 1844
  9. Κέρκυρα