1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0082
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 24 Δεκεμβρίου 1865 [Προς την Α.Μ Γεώργιον Α' Βασιλέα] | 26 Δεκεμβρίου 1865 [Προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής] | 30 Δεκεμβρίου 1865 [Δημοσίευση]
 8. Παδοβάς, Στέφανος (1807-1872)
 9. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 10. Κέρκυρα
 11. Μονόφυλλο
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες, 3 στήλες ; 29 εκατοστά
  • Πρωτότυπο