1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ02.0014
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Δίφυλλα έντυπα
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 4 σελίδες, 2 στήλες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο