1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ02.0015
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 08 Αυγούστου 1859 [Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής] | 30 Απρίλίου 1860 [Ισολογισμός] | 01 Μαίου 1860 [Συνέλευση μετόχων]
 8. Τυπογραφείον "Ο Παρνασσός" Σέργιου Χ. Ραφτάνη
 9. Ιθάκη
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 16 σελίδες, 1 στήλη ; 31 εκατοστά
  • Πρωτότυπο