1. Φυσικό τεκμήριο (Γραφιστικό Υλικό)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ03.0003
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. 17 Νοεμβρίου 1857
 8. Λευκάδα (Πόλη)
 9. Μονόφυλλο
 10. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 2 σελίδες ; 216 x 174
  • Πρωτότυπο