1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ03.0008
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 28 Φεβρουαρίου 1848 [28 Φεβρουαρίου|11 Μαρτίου]
 8. Φισκάρδο Κεφαλονιάς
 9. Χειρόγραφα έγγραφα
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 11 σελίδες ; 31 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Συμβολαιογραφική πράξη διακανονσιμού οικονομικής διαφοράς και μεταγραφή αυτής