1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0018
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Αύγουστος 1930
 7. Αργοστόλι
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη
 10. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 6 x 8 εκατοστά
  • Πρωτότυπο