1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ4.Υ1.Φ01.0122
 4. Κείμενο
 5. Ελληνική
 6. 1910 [Πιθανή ημερομηνία]
 7. Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας
 8. Αργοστόλι
 9. Μονόφυλλο
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 2 σελίδες, 2 στήλες
  • Πρωτότυπο