1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ5.Φ03.0014
  4. Εικόνα
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Οπτικό υλικό
  7. 1 τεκμήριο με 6 φωτογραφίες και 1 σημείωμα
    • Πρωτότυπο
    • Η φωτογραφία αυτή προέρχεται από άρθρο του περιοδικού "Ποικίλη Στοά", Έτος ΙΕ' (1912), σελίδες 584-590. Το άρθρο αφορούσε τον Σταύρο Ι. Μεταξά.