1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Ελληνική
  3. Χωριά
  4. Τοπωνύμια της Κεφαλονιάς
  5. Κεφαλονιά
    • Τα Γριζάτα είναι χωριό της Κεφαλονιάς. Βρίσκεται κοντά στη Σάμη και κοντά του υπάρχουν και άλλα χωριά όπως τα Ζερβάτα και τα Καταποδάτα. Πολλές οικογένειες πηγαίνουν το Καλοκαίρι να περάσουν τις διακοπές τους στο χωριό. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το σχολείο δεν λειτουργεί και οι μαθητές πήγαιναν στην αρχή στο Δημοτικό Σχολείο Ζερβάτων και στη συνέχεια στη Σάμη. Στο χωριό υπάρχει η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και απέναντι ακριβώς υπάρχει μια μικρή πλατειούλα με ένα άγαλμα.

      wikipedia