1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0086
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Αγγλική | Γαλλική
 7. Καλογεράτος, Ερωτόκριτος Ζ. (19..?-19..?)
 8. Φώτο-Ιόνιον
 9. Οπτικό υλικό
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. 1 ταχυδρομική κάρτα : ασπρόμαυρη ; 13 x 8 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνοδευτικό σημείωμα