1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0100
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. 10 Σεπτεμβρίου 1953
 7. Οπτικό υλικό
 8. Χειρόγραφη
 9. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 18 x 13 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 10. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνοδευτικό σημείωμα