1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ6.0101
  4. Εικόνα
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. 1954
  7. Οπτικό υλικό
  8. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 18 x 24 εκατοστά
    • Πρωτότυπο
  9. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνοδευτικό σημείωμα