1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0102
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. 1954
 7. Οπτικό υλικό
 8. Χειρόγραφη
 9. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 13 x 18 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 10. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνοδευτικό σημείωμα