1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0107
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. 1953
 7. Χαλκίδης, Σπ. Γ. (19..?-19..?)
 8. Αργοστόλι
 9. Οπτικό υλικό
 10. Χειρόγραφη
 11. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 17 x 17 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνοδευτικό σημείωμα