1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0117
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. "Ελληνικά Φωτογραφικά Νέα" Μεγαλοοικονόμου Αφοί
 7. Πάτρα
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη
 10. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 18 x 10 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνοδευτικό σημείωμα