1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0124
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιούλιος 1934
 7. Κουρνή
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη
 10. 2 φωτογραφίες : ασπρόμαυρες ; 6 x 8 εκατοστά, 9 x 12 εκατοστά
  • Πρωτότυπο