1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0141
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Γαλλική | Αγγλική | Γερμανική | Ιταλική
 7. Guizi, G. A. (19..?-19..?)
 8. Νικολάτου Π. Αφοί
 9. Λουκάτος, Γ. (19..?-19..?)
 10. Οπτικό υλικό
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. 1 ταχυδρομική κάρτα : έγχρωμη ; 15 x 10 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Νο 30 | Η Κολώνα μετά την αναστήλωση