1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0143
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Γαλλική | Αγγλική | Γερμανική | Ιταλική
 7. Delta - Ε. Διακάκης και Υιός
 8. Οπτικό υλικό
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. 1 ταχυδρομική κάρτα : έγχρωμη ; 14 x 10 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Η Κολώνα μετά την αναστήλωση