1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0159
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Αγγλική
 7. Στουρνάρας, Νικόλαος (1918-1993)
 8. Κορρέ Αφοί - Γραφείο Γενικού Τουρισμού
 9. Οπτικό υλικό
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. 1 ταχυδρομική κάρτα : έγχρωμη ; 18 x 9 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Νο 12