1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ6.0195
  4. Γραφιστικό υλικό
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Ελληνική
  7. Οπτικό υλικό
  8. 1 ταχυδρομική κάρτα : έγχρωμη ; 22 x 17 εκατοστά
    • Πρωτότυπο
  9. Πιθανόν στην Κεφαλονιά