1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0198
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. 1930
 7. Φισκάρδο Κεφαλονιάς
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη
 10. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 8 x 14 εκατοστά
  • Πρωτότυπο