1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0206
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Γαλλική | Αγγλική | Γερμανική | Ιταλική
 7. Ησαΐας, Β. (19..?-19..?)
 8. Οπτικό υλικό
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. 1 ταχυδρομική κάρτα : έγχρωμη ; 15 x 10 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Νο 16