1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ6.0207
  4. Εικόνα
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Μανιάτα
  7. Οπτικό υλικό
  8. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 12 x 9 εκατοστά
    • Πρωτότυπο