1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0212
 4. Γραφιστικό υλικό
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Γαλλική | Αγγλική
 7. Οπτικό υλικό
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. 1 ταχυδρομική κάρτα : έγχρωμη ; 14 x 9 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 10. Φέρει τις σφραγίδες της Κοινότητας Αντιπάτων και του σχολείου