1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ6.0222
 4. Εικόνα
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. 1975
 7. Μαρκαντωνάτα
 8. Οπτικό υλικό
 9. Χειρόγραφη
 10. 1 φωτογραφία : ασπρόμαυρη ; 10 x 9 εκατοστά
  • Πρωτότυπο