1. Έννοια
  2. Ελληνική
  3. Ποινικό δίκαιο -- Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων