1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ7.0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Μάιος 1872
 8. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 9. Τεργέστη
 10. Δίφυλλα έντυπα
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. 4 σελίδες, 2 στήλες ; 46 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται στην Bibliographie Ionienne (Λήμμα 5896)
 14. Ημέρα. Ελληνική εφημερίς εν Τεργέστη | Σιών. Εφημερίς θρησκευτική