1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ7.0209
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 1934
 8. Τουλιάτος, Δημήτριος (19..?-19..?)
 9. Αργοστόλι
 10. Φυλλάδια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 3 σελίδες, 1 στήλη ; 50 εκατοστά
  • Πρωτότυπο