1. Γεγονός
 2. Ελληνική επανάσταση του 1821
 3. Ιστορικά γεγονότα
 4. 1821
 5. 1830
 6. Ελλάδα
 7. Ελληνική
  • Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση των επαναστατημένων Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

   Wikipedia
 8. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821