1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1870
  4. Ελληνική
  5. Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  6. Βερύκιος, Γεώργιος (1819-1891)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]