1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1872
  4. Ελληνική
  5. Νεοελληνική λογοτεχνία | Νεοελληνική ποίηση
  6. Λασκαράτος, Ανδρέας (1811-1901)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]