1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πρόσωπα της Κεφαλονιάς
 4. 18..
 5. Πύλαρος
 6. 19..? [Πιθανός αιώνας]
 7. Κεφαλονιά | Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Συγγραφέας | Φιλόλογος | Μεταφραστής
 10. Ελληνική
  • Καταγόταν από την Πύλαρο της Κεφαλονιάς. Ήταν φιλόλογος, γυμνασιάρχης και επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης. Δημοσίευσε πλήθος διδακτικών βιβλίων καθώς και τη μετάφραση της Γεωγραφίας της Κεφαλληνίας του Partch στην Αθήνα το 1892 και τα Γυμνάσματα περί το τυπικόν και συντακτικόν, πάλι στην Αθήνα το 1896.


   Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, Τόμος Α',  σελίδες 863