1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1953
  4. Ελληνική
  5. Μολφέτας, Γεώργιος (1871-1916)
  6. Καββαδίας, Γεώργιος Ι. (19..?-19..)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]