1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. Ελληνική | Ιταλική
  4. Λασκαράτος, Ανδρέας -- Βιογραφία
  5. Λασκαράτος, Ανδρέας (1811-1901)
  6. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]