1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1822
  4. Ιταλική
  5. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων -- Δίκαιο και νομοθεσία | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Γερουσία | Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας
  6. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  7. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]