1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1827
  4. Ιταλική
  5. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων -- Δίκαιο και νομοθεσία | Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Γερουσία
  6. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  7. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]