1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1901
  4. Ιταλική | Ελληνική
  5. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ιστορία | Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας
  6. Castori, Constantin (18..-19..)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]