1. Βιβλίο έντυπο
  2. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  3. Κέρκυρα [Corfu]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Nella Stamperia del Governo], 1836
  4. Κέρκυρα
  5. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
  6. iv, 14 σελίδες, 2 στήλες ; 29 εκατοστά
  7. Stampati con autorizzazione del Governo Generale | Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 2606)