1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ01.0020
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική | Ελληνική
 7. 19 Σεπτεμβρίου 1825
 8. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
 9. Κέρκυρα
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 24 σελίδες, 2 στήλες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική βιβλιογραφία (Λήμμα 1710) | Στο εξώφυλλο "No IX Atto den Governo ..."
 15. Δεμένο με στάχωση