1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 21 Οκτωβρίου 1839 [Υπογραφή υπευθύνου] | 04 Δεκεμβρίου 1839 [Επικύρωση]
 8. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
 9. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
 10. Κέρκυρα
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κέρκυρα [Κέρκυραι]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως], 1840
 15. 27 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο