1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0006
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. 24 Απρίλίου 1841 [Υπογραφή υπευθύνου] | 29 Ιουλίου 1841 [Επικύρωση]
 8. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
 9. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
 10. Κέρκυρα
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κέρκυρα [Corfu]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Nella Stamperia del Governo], 1841
 15. 14 σελίδες : αναδιπλούμενος πίνακας ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται σtην Bibliographie Ionienne (Λήμμα 1352)