1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0007
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Ιταλική
 7. 19 Νοεμβρίου 1842
 8. Ζερβός, Δ. (18..?-18..?)
 9. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
 10. Κέρκυρα
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 31 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Παράλληλο κείμενο σε ελληνικά και ιταλικά | Περιλαμβάνεται στη βιβλιογαρφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 3666)