1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0009
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Ιταλική
 7. 06 Αυγούστου 1842
 8. Δούσμανης, Α. Λ. (18..?-18..?)
 9. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
 10. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
 11. Κέρκυρα
 12. Φυλλάδια
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. Κέρκυρα [Κέρκυραι]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως], 1842
 16. 22 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 17. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 3636) | Παράλληλο κείμενο στα ελληνικά και στα ιταλικά